Projekt för bättre service i landsbygder

Förstora bilden

Ljusdals kommun är en av 15 kommuner som beviljats stöd från Tillväxtverket för ett projekt som under åren 2022-2024 ska stärka kommunens kapacitet att möta och samarbeta med lokala aktörer för att stötta lokal serviceutveckling på landsbygden.

Projektet fokuserar på kommunens arbete med de västra och norra kommundelarna med tätorterna Los, Kårböle, Ramsjö m fl. Dialogen skall stärkas med lokala byalag, kommunbygderåd, vindkraftbolag m fl. Projektet finansieras med 500.000 kronor ur Landsbygdsprogrammet och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kommunen öppnade i november 2022 ett kommunalt kontaktcenter som skall vara kommunens väg in för landsbygdsfrågor och en kontaktpunkt för byalagen. Arbetet med utvecklingen av den lokala servicen inom projektets ram kommer att delas mellan kontaktcentrets personal och andra tjänstepersoner, till exempel plats- och näringslivsutvecklare.

Projektet innefattar återkommande möten med byalagen och internt arbete med att arbeta fram fungerande och långsiktigt hållbara samverkansformer.

Kontakt:

Kontaktcenter
Therése Åhlström
0651-180 00

Näringslivsrådgivare
Suzanne Bäckman
suzanne.backman@ljusdal.se

Hållbarhetsstrateg
Roland Hamlin
roland.hamlin@ljusdal.se