Projekt för bättre näringslivsklimat

Ljusdals kommun är en av 39 kommuner i landet som ansökt och beviljats pengar från Tillväxtverket för att förbättra kommunens företagsklimat. 2018-2024 har kommunen beviljats cirka 1,7 miljoner kronor per år att användas med stor frihet.

Pengarna används, och har använts till:

  • Att bygga upp en ny verksamhet för strategisk och hållbar utveckling samt för arbetet med att hållbarhetscertifiera kommunens besöksnäring. Vidare att skaffa ett nytt system för digitala ansökningsförfaranden, utöka bemanningen inom bygglovshandläggning så att kötiden för bygglov har förkortats, och att genomföra en bred utbildning via Sveriges Kommuner och Regioner, kallad ”Förenkla helt enkelt”, för bättre dialog med näringslivet och smidigare ärendehantering.
  • 2023-2024 styrs pengar ur projektet mot uppbyggnaden av en ny näringslivs- och exploateringsenhet, bland annat till arbete med en näringslivsplan och med att exploatera Östernäsområdet i centrala Ljusdal.

Kontakta oss

Anders Beigler
Chef för enheten Näringsliv och exploatering
0651-76 15 46
anders.beigler@ljusdal.se

Roland Hamlin
Hållbarhetsstrateg
0651-180 86
roland.hamlin@ljusdal.se