Delegationen mot segregation - Delmos

Ljusdals kommun har beviljats 1 051 920 kronor från Delegationen mot segregation, Delmos. Nu kan arbetet för ökad jämlikhet och minskad segregation stärkas. Kommunen tar hjälp av företaget Urban Utveckling som har lång erfarenhet och vana att arbeta med dessa frågor.

- Vi är väldigt glada och stolta att få pengar för att arbeta mot segregation, det är dags att ta de här frågorna på allvar, säger Linnéa Van Wagenen, chef för enheten för hållbar och strategisk utveckling, Ljusdals kommun.

Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från varandra. Det kan handla om uppdelning utifrån etnicitet, socioekonomisk status, ålder eller kön. Åtskillnaden innebär att människor med liknande bakgrund koncentreras i bostadsområden, i skolor och på arbetsmarknaden.

Ansökan hos Delmos gjordes mot bakgrund av den trygghetsundersökning bland kommunens invånare som gjordes hösten 2020. Undersökningen visade bland annat att bostadsområdet Gärdeåsen i Ljusdal upplevs som otryggt, av både boende och besökande.

- Det finns behov av att öka känslan av trygghet, inte enbart på Gärdeåsen utan i hela kommunen. Här vill vi ta hjälp av vårt lokala förenings- och näringsliv och kontakter har redan etablerats, säger Linnéa Van Wagenen.

I Ljusdals kommun är kunskapen begränsad om hur segregationen ser ut. Därför är en kartläggning prioriterad där vi kan få en gemensam bild och ta reda på vilka insatser som behövs för att minska och motverka segregationen.

- Utgångspunkten i kartläggningen är att segregation förekommer i hela vår kommun och segregerade samhällen har negativa effekter på social sammanhållning och tillit. Jag ser fram emot att få starta det här viktiga arbetet, säger Linnéa Van Wagenen.

Delegationen mot segregation, Delmos, är en myndighet som arbetar på uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet. Delmos inrättades 2018 med uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation i samhället samt förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden.