Hallarna i Ljusdal

Ett inriktningsbeslut har fattats i Kommunfullmäktige om att bygga aktivitetshallar (fotboll och skridsko) på Älvvallen i Ljusdal.

Nu ska förvaltningen projektera och återkomma till Kommunfullmäktige för finansiering av hallbygget.

För att kunna veta hur projekteringen ska se ut krävs det att barn, unga, föreningsaktiva, företagare - ja, alla intressegrupper - får vara med och tycka till om hallarnas utformning och vilka möjligheter och utmaningar man ser.

Genom att träffa och prata med många olika intressegrupper hoppas vi kunna få ett så brett underlag som möjligt.

Vad händer härnäst?

Under februari månad genomfördes en enkätundersökning där medborgare fick dela med sig av sina tankar och funderingar kring hallarnas utformning.

Nu samlas alla röster ihop till en rapport som används i projekteringen av hallarna.

Kontakta oss

Dialogen om hallarna leds av Verksamheten för Strategisk och Hållbar Utveckling och projektledaren Anders Forselius. Kontakta Linnea Van Wagenen för mer information.