Hallarna i Ljusdal

Ett inriktningsbeslut har fattats i Kommunfullmäktige om att bygga aktivitetshallar (fotboll och skridsko) på Älvvallen i Ljusdal.

Nu ska förvaltningen projektera och återkomma till Kommunfullmäktige för finansiering av hallbygget.

För att kunna veta hur projekteringen ska se ut krävs det att barn, unga, föreningsaktiva, företagare - ja, alla intressegrupper - får vara med och tycka till om hallarnas utformning och vilka möjligheter och utmaningar man ser.

Genom att träffa och prata med många olika intressegrupper hoppas vi kunna få ett så brett underlag som möjligt.

Resultatet från enkäten

Under februari månad genomfördes en enkätundersökning där medborgare fick dela med sig av sina tankar och funderingar kring hallarnas utformning.

Här hittar du resultatet från enkäten: https://5urvey.com/dashboard/ef3dbd1207e544f48e54653480e8d51b/89b4a39d1bcd499dbeb3f26f0d6573e8

Kontakta oss

Dialogen om hallarna leds av Verksamheten för Strategisk och Hållbar Utveckling och projektledaren Anders Forselius. Kontakta Linnea Van Wagenen för mer information.