Vindkraftprojekt

Karta över aktuella vindkraftprojektFörstora bilden

Kartan i vindbrukskollen visar uppförda vindkraftsverk och platser där det finns planer på att bygga vindkraft.

Beslut: Ljusdals kommun ska vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga vindkraftsetableringar innan frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad aktualiserats i kommunens översiktsplan.

Kontakta oss

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal
0651-180 00 (växel)
kommun@ljusdal.se

Relaterade sidor

Företag/organisationer, vilka produkter och tjänster erbjuder du till projektören och dess huvud­entre­prenörer?

Via Vindkraftcentrums hemsida.