Vindkraftprojekt

Karta över aktuella vindkraftprojekt

Kartan i vindbrukskollen visar uppförda vindkraftsverk och platser där det finns planer på att bygga vindkraft.

Kontakta oss

Ljusdals kommun
Plan och Bygg
827 80 Ljusdal
0651-180 00 (växel)
plan.bygg@ljusdal.se

Simon Rosell
0651-76 13 10
Etableringssamordnare
simon.rosell@ljusdal.se