Omlastningsterminal

Ljusdals kommun medverkar sedan ett antal år i olika sammanhang för att hitta en lämplig plats där en omlastningsterminal kan etableras som gör det möjligt för flera aktörer att samverka. Tillsammans med ett antal skogsbolag, Trafikverket och Länsstyrelsen Gävleborg pågår ett arbete i syfte att närmare undersöka förutsättningarna för att etablera en terminal vid Kläppa söder om Ljusdals bangårdsområde. Ett förslag till detaljplan var föremål för samråd under januari-februari 2021.

Kontakta oss

Plan- och exploaterings-koordinator
Simon Rosell
0651-76 13 10