Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Samverkansavtal om förebyggande arbete och insatser inom räddningstjänstens område

  Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna förslaget till avtal om samverkan rörande förebyggande arbete och insatser mellan Räddningstjänsten Ljusdals kommun, Kommunalförbundet Hälsingland och Norrhälsinge Räddningstjänst.

 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

 • Praktik, kommunikation/evenemang

  Järvsö Sustainable Tourism Summit siktar på att bli Nordens viktigaste hållbarhetskonferens för alla som arbetar med turism och besöksnäring. 2023 blir första året och vi letar nu efter praktikanter som vill vara med och göra det till en framgångsrik, engagerande och tankeväckande upplevelse för alla inblandade.

 • Kampanj mot våld i ungas parrelationer

  Under 2022 sökte sig cirka femtio unika antal kvinnor till kvinnojouren Viljan i Ljusdals kommun. Det innebär ytterligare cirka femtio kvinnor som levt, eller lever, i en situation med hot och våld eller förtryck i vår kommun. Nu startar kampanjen “Svartsjuka är inte romantiskt” för att öka kunskaperna om våld i nära relationer.

 • Kommunen har beviljats över två miljoner kronor – ska arbeta mot problematisk skolfrånvaro

  Alla barn ska lyckas i skolan. Det är ett av målen som Ljusdals kommun arbetar för. Tack vare beviljade projektpengar från Europeiska socialfonden ska kommunen ha möjlighet att ta krafttag för att minska antalet elever med hög skolfrånvaro.

 • Möt vår ambassadör Hermon Berihu

  Hermon Berihu spenderar sin fritid på fotbollsplanen tillsammans med sitt lag Färila IF, eller med sina vänner. Utanför spelplanen är han en mycket uppskattad och omtyckt personal inom hemtjänsten i Ljusdal – ett jobb som han uppmanar fler att sökas sig till.

 • Järvsö godkänd i hållbarhetsgranskning

  Under hösten 2022 har Destination Järvsö tillsammans med Ljusdals kommun och Järvsörådet genomgått den årliga revision som hör till deras gedigna hållbarhetscertifiering. Nu står det klart att destinationen fått godkänt ännu ett år.

 • Gratis inträde, godisregn och aktiviteter när LBK spelar mot TB Västerås

  På måndag den 16 januari är Ljusdals kommun matchvärd när Ljusdals Bandyklubb spelar mot TB Västerås på Idrottsparken i Ljusdal. Fritidsbanken finns på plats och håller aktiviteter för barn, Ljusdals kommun bjuder på det största godisregnet hittills på IP och dessutom är det gratis inträde för alla barn och vuxna.

 • Hållbarhetskonferens i Järvsö 2023

  Under dagen har kommunstyrelsen fattat ett inriktningsbeslut att Ljusdals kommun tillsammans med Järvsörådet och Destination Järvsö AB ska arrangera en hållbarhetskonferens i Järvsö, Järvsö Sustainable Tourism Summit, sensommaren 2023.

 • Anbud för utredning om dagvatten i Järvsö har antagits

  Kommunstyrelsen har beslut att anta ett av två inkomna anbud, samt tillskjuta 500 000 kronor, för att genomföra en utredning av problematiken kring dagvatten och spillvatten i Järvsö.

 • Kommunen köper mark i Kläppa

  Kommunstyrelsen har beslutat att Ljusdals kommun ska köpa fastigheterna Kläppaängarna 3:8 och Kläppaängarna 3:9 i Ljusdal. Markområdena mäter tillsammans 3,3 hektar och priset 2 miljoner kronor motsvarar cirka 60 kronor per kvadratmeter.

 • Möt vår ambassadör Sanna Klang

  Från att ha varit sjuksköterska på neonatalintensiven på Akademiska sjukhuset i Uppsala till skolsköterska i Färila och Los. Sanna Klang älskar naturen och friluftslivet – det som lockade henne tillbaka till sin hemkommun Ljusdal. I dag arbetar hon för att förbättra måendet för unga i skolan.

 • Snöröjarna arbetar för att förbättra väglaget

  Snö, regn och is resulterar i dåligt väglag runt om i Ljusdals kommun just nu. Snöröjarna kämpar på för att göra situationen så bra som möjligt.

 • Ny näringslivs- och exploateringschef och ny struktur för tillväxtfrågor

  Från 1 januari har ett antal funktioner i kommunen sammanförts i en ny enhet; Näringsliv och exploatering. Syftet är att optimera förutsättningarna för samhällsutveckling och service gentemot företagare.

 • Astrid Grapengiesser Pavlidou - en av våra ambassadörer

  Astrid Grapengiesser Pavlidou är hemvändare och socialsekreteraren som var med och startade FFG (Familjeförstärkningsgruppen). Hon säger att vuxna måste lyssna mer på barn och att tonåringar är det roligaste som finns.

 • Ny inriktning hos RIO-kompaniet

  Från och med årsskiftet har AME-verksamheten RIO-kompaniet ny inriktning. Nu utförs paketeringsuppdrag åt RFSU samt att man har en systuga för reparation av AME:s alla arbetskläder. Försäljningen av second hand-kläder är avslutad.

 • Har ni problem i er relation? Ta hjälp av familjerådgivningen

  Alla kan någon gång uppleva problem i sin parrelation. Då kan familjerådgivning vara ett sätt att komma vidare. Hos familjerådgivningen finns möjlighet att i lugn och ro samtala om svårigheterna och tillsammans med en familjerådgivare söka lösningar.