Järvsö godkänd i hållbarhetsgranskning

Foto: Linda Mårtensson

Under hösten 2022 har Destination Järvsö tillsammans med Ljusdals kommun och Järvsörådet genomgått den årliga revision som hör till deras gedigna hållbarhetscertifiering. Nu står det klart att destinationen fått godkänt ännu ett år.

-Att genomgå processen för en certifiering kräver engagemang och väldigt mycket jobb. Det är en lärande process för varje år, vi lär oss nya saker och Earthcheck hjälper oss att ta nästa steg, förklarar Anna-Lena Wallin, Destinationsutvecklare på Destination Järvsö.

Redan 2012 valde Destination Järvsö att gå mot en hållbarhetscertifiering. Hösten 2021 fick Järvsö som första destination i Skandinavien certifieringen godkänd av granskningsorganet Earthcheck. Earthcheck är ackrediterade av det internationella organet Global Sustainable Tourism Council (*GSTC) och har rätt att certifiera utifrån dess internationella kriterier om hållbar turism, kriterier som är kopplade till agenda 2030 och de 17 globala målen.

Arbetssystemet som Earthcheck tillhandahåller är omfattande och samarbetet mellan Destination Järvsö, Ljusdals kommun och civilsamhället, här representerade av Järvsörådet, är en förutsättning för framgången. I certifieringen krävs allt från statistiska data om koldioxidutsläpp och skyddad natur till mer mjuka värden om bevarande av kultur- och historiska värden.

-Att vi är certifierade innebär att vi är på en resa och att vi har ett stöd i hur vi på ett strategiskt sätt kan arbeta med vår hållbara utveckling framåt. Arbetet är jätteviktigt för oss och att vi gör det på ett transparent och genuint sätt. Vi hoppas att det inspirerar till att göra hållbara och medvetna val för våra gäster, våra medlemsföretag och så klart andra destinationer, avslutar Anna-Lena Wallin på Destination Järvsö.