Kommunen köper mark i Kläppa

Kommunstyrelsen har beslutat att Ljusdals kommun ska köpa fastigheterna Kläppaängarna 3:8 och Kläppaängarna 3:9 i Ljusdal. Markområdena mäter tillsammans 3,3 hektar och priset 2 miljoner kronor motsvarar cirka 60 kronor per kvadratmeter.

Marken bedöms utgöra möjligheter för Ljusdals tätorts framtida utbyggnad.