Snöröjarna arbetar för att förbättra väglaget

Foto: Linda Mårtensson

Snö, regn och is resulterar i dåligt väglag runt om i Ljusdals kommun just nu. Snöröjarna kämpar på för att göra situationen så bra som möjligt.

Senaste dagarna har varit hektiska för snöröjarna i kommunen. Just nu prioriterar Gata/park-enheten att få de större vägarna så bra som möjligt, så att utryckningsfordon kan ta sig fram. Dessvärre är det fortfarande dålig framkomlighet på flera vägar och trottoarer.

Under natten väntas minusgrader, vilket riskerar att förvärra läget ännu mer. Det är därför viktigt att du som trafikant tar det extra försiktigt och är rädd om dig och dina medtrafikanter.

Tänk på följande saker för att underlätta för snöröjarna:

-Parkera eller stanna inte din bil så att den hindrar snöröjningen. Snöröjarna måste ha utrymme så att traktorerna kan backa och svänga.

-Se till att inte barnen leker i närheten av snöröjningsfordonen och att de inte bygger snögrottor i snöhögarna.

-Prata med barnen om att hålla sig ur vägen när plogbilen kommer.