Bygglov

Innan du bygger något måste du ofta ansöka om bygglov eller göra en an­mälan. I plan- och bygglagen finns bestämmelser om vilka åtgärder som kräver lov och anmälan. Lov- och anmälningsplikten skiljer sig åt beroende på var fastig­heten ligger. Därför kan det vara bra att kontakta någon av handläggarna på kommunens byggavdelning om du är osäker eller vill veta mer.

Bygglov krävs oftast för nybyggnad, tillbyggnad och väsentligt ändrad användning av en byggnad. Det kan även krävas bygglov för en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri i en byggnad samt för utvändiga ändringar på en byggnad-  som till exempel byte av tak eller igensättning av en dörr.

Även andra anläggningar som inte är byggnader kan kräva lov, till exempel upplag, master, murar/plank, vindkraftverk, nya parkeringsplatser utomhus, transformator­stationer, campingplatser, idrottsplatser, med mera.

Bygglov­handläggare

Per-Anders Stolt
0651-183 20 (telefontid: 10:00-12:00)
per-anders.stolt@ljusdal.se

Johan Hydling
0651-183 05 (telefontid: 10:00-12:00)
johan.hydling@ljusdal.se

Marita Åsberg
0651-183 04 (telefontid: 10:00-12:00)
marita.asberg@ljusdal.se

Kenneth Jakobas
0651-183 12
kenneth.jakobas@ljusdal.se