Hållbar utveckling i Ljusdals kommun

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” FN:s världskommission för miljö och utveckling år 1987

Alla kommuner står inför stora utmaningar i att omsätta globala visioner om hållbar utveckling på lokal nivå och i det dagliga arbetet i kommunen.

Agenda 2030 är FN:s globala utvecklingsmål som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomisk hållbar värld år 2030. Varje kommun är en viktig aktör i genomförandet av Agenda 2030 genom att föra politik och ta beslut som förändrar samhället.

Ljusdals kommuns fullmäktigemål tar sikte på de tre dimensionerna
för hållbar utveckling: Miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Kommunen genomför också tillsammans med Destination Järvsö AB ett arbete för att hållbarhetscertifiera turismen i kommunen enligt de högst ställda kriterierna från Global Sustainable Tourism Council (GSTC)