Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Granskningsmöte för detaljplan för Hybo 2:63

  Välkommen till granskningsmöte för Detaljplan för Hybo 2:63 m.fl. ”skelettplan” vägar inom Hybo stationssamhälle

 • Det här händer under Minoritetsveckan 3-9 oktober

  Minoritetsveckan i Gävleborg är till för att synliggöra de fem nationella minoriteternas kultur och språk. I hela länet finns många intressanta aktiviteter och programpunkter att ta del av.

 • Inriktningsbeslut om att bygga en skridsko- och aktivitetshall

  Kommunfullmäktige har fattat ett inriktningsbeslut om att bygga en skridsko- och aktivitetshall på Älvvallen i Ljusdal. 2,8 miljoner anslås till projektering och upphandling.

 • Förbättrad medborgardialog i hela kommunen

  Kommunfullmäktige har bifallit ett medborgarförslag om förbättrad medborgardialog. Enligt förslaget ska Ljusdals kommun genomföra årliga återkommande möten med föreningar och invånare i kommunens alla orter.

 • Omsorgsnämnden ska utreda möjligheten till höjd habiliteringsersättning

  Kommunfullmäktige har bifallit ett medborgarförslag gällande höjd habiliteringsersättning såtillvida att omsorgsnämnden utreder möjligheten till höjd habiliteringsersättning.

 • Kläppa Fritidsgård bjuder in till EPA-träff

  Onsdag den 5 oktober klockan 16-20 bjuder Kläppa Fritidsgård in alla som äger, eller funderar på att införskaffa, en EPA-traktor.

 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

 • Lunchföreläsning om psykisk hälsa

  5 oktober klockan 12-13 föreläser Bo Kåresjö, ordförande i föreningen (H)järnkoll Gävleborg, om psykisk hälsa och om vad du som anhörig, privatperson, vän eller kollega kan göra om någon i din närhet mår dåligt.

 • Ljusdals kommun deltar i Krisberedskapsveckan 2022

  Den 26 september – 2 oktober är det dags för Krisberedskapsveckan. En nationell aktivitet som visar hur man kan hantera sin vardag vid exempelvis varubrist, energibrist eller långa elavbrott.

 • Slottegymnasiets programutbud klart för läsåret 2023/2024

  Utbildningsnämnden har beslutat att erbjuda fyra yrkesprogram och fyra högskoleförberedande program i Slottegymnasiets programutbud kommande läsår. Programinriktningarna är totalt 16 till antalet och NIU, Nationell Idrottsutbildning, erbjuds med inriktningarna bandy och fotboll.

 • Stenhamreskolans expedition tillfälligt stängd

  Då personal har upplevt besvär har Stenhamreskolans expedition tillfälligt stängt.

 • Dags att nominera till frivilligstipendiet

  Ljusdals kommuns årliga frivilligstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom det sociala området. Ta chansen att nominera någon som du tycker har gjort något riktigt bra, eller nominera dig själv.

 • Destination Järvsö nominerade till Stora Turismpriset 2022

  Region Gävleborg har i år nominerat Destination Järvsö som Gävleborgs kandidat till Stora Turismpriset.

 • Avvikelse uppmärksammad i Ljusdals kommuns rösträkning

  Länsstyrelsen Gävleborg har uppmärksammat en avvikelse i rösträkningen i ett av valdistrikten för Ljusdals kommun. Det gäller 62 röster på Moderaterna som i stället ska ligga på Socialdemokraterna.

 • Laglig graffitivägg ska sättas upp

  Samhällsserviceförvaltningen har fått i uppdrag till att verkställa projektet Laglig graffitivägg. Så har samhällsservicenämnden beslutat under dagen.

 • Ny väg i Järvsö får namnet Stenbackavägen

  Fyra nya tomter har styckats av från fastigheten Kåsjö 8:5 i Järvsö där en ny lokal väg sträcker sig. Samhällsservicenämnden har under dagen beslutat namnsätta den till Stenbackavägen.

 • Utvald? Kom ihåg att svara på SCB:s medborgarundersökning

  Vad tycker du om din kommun? SCB:s undersökning blir bättre och mer rättvisande ju fler som svarar! Du som svarar hjälper till att beskriva hur invånare ser på kommunen som plats och på kommunens verksamheter. Tack för att du svarar!

 • Ljusdals bibliotek nominerat till Årets bibliotek

  DIK, facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor, har tagit fram tre finalister i tävlingen Årets bibliotek - Ljusdals bibliotek är ett av dem.

 • Samla skräp på lördag!

  Lördagen den 17 september är det dags för Håll Sverige Rent-dagen 2022. Då uppmanas människor från norr till söder, gammal som ung att plocka allt skräp vi ser. Tillsammans kan vi stoppa skräpet från att skada djur och natur.

 • Möt vår tredje ambassadör: Maria

  I åtta år har Maria Eriksson jobbat som lokalvårdare inom Ljusdal kommun. Inte en enda dag har hon känt att hon inte vill gå till jobbet. Att ha en anställning i kommunen tycker hon känns tryggt.

 • Parkeringen utanför Kommunhuset avstängd torsdag 15 september

  På grund av gatuarbeten är parkeringen vid Kommunhuset, mittemot entrén till biografen, avstängd torsdag den 15 september. Parkeringen öppnar så snart arbetena är avklarade.

 • Cyklister sökes – antar du utmaningen?

  Bor du i Ljusdals kommun och vill vara med och bidra till minskade koldioxidutsläpp, förbättrad hälsa och billigare resekostnader? Då är projektet Vintercyklisten Gävleborg något för dig!

 • Möt det kognitiva stödteamet

  Vikten av tidig kontakt - nu startar Ljusdals kommun ett kognitivt stödteam. De finns på plats för ge råd och stöd till personer som på något sätt berörs av kognitiv sjukdom.

 • Försäljning av CNC-maskiner

  Ljusdals kommun säljer två CNC-maskiner. Anbudstid 9 - 20 september. Anbudsöppningen sker den 23 september.

 • Arrendeavtal med Tesla för anläggning av laddplatser för elbilar

  Kommunstyrelsen har beslutat att ge kommunchefen i uppdrag att teckna ett arrendeavtal med TM Sweden AB, Tesla, för del av fastigheten Tälle 45:1, gamla taxiparkeringen vid Norra Järnvägsgatan i Ljusdal. Syftet med arrendeavtalet är att Tesla ska uppföra laddplatser för elbilar.

 • Avtal om bygdemedel med Kölvallens vindkraftpark AB

  Under dagen har kommunstyrelsen beslutat att Ljusdals kommun ska teckna nytt avtal med Kölvallen Vindkraft AB samt Loos bygderåd och Kårböle byalag om hur fördelningen av bygdemedel från Kölvallens vindkraftfond ska se ut.

 • Suicidpreventiva dagen, i år med fokus på efterlevande

  På lördag den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen. Den har lanserats av Världshälsoorganisationen WHO för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan. I år har suicidpreventiva dagen fokus på efterlevande.

 • Skissuppdrag för yrkesverksamma konstnärer

  Ljusdals kommun bjuder in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för skissuppdrag avseende konstnärlig gestaltning på en ny förskola i Ämbarbo, Ljusdal.

 • Skolval i samband med riksdagsval 2022

  Många förväntansfulla högstadie- och gymnasieelever har i dagarna skolval i samband med riksdagsvalet.

 • Anna Franzén, äldrekonsulent med sikte på äldres välmående

  I juni tillträdde Anna Franzén en nyinrättad tjänst som äldrekonsulent i kommunen. Under hösten börjar hon med uppsökande verksamhet och hembesök hos personer 80 år och äldre, som ännu inte har kontakt med äldreomsorgen. 80-plussare i Los och Hamra är de första som ska erbjudas hembesök.

 • Resultat från miljöenhetens livsmedels­kontroll 2021

  Varje år gör Ljusdals kommuns miljöenhet livsmedelskontroller bland livsmedelsföretagare som finns i kommunen. Då kontrolleras att livsmedelsverksamheterna följer lagar och regler och att de levererar säker mat till konsumenter, restaurangbesökare, skolelever, äldre inom äldreomsorgen med flera.

 • Vind i håret åt fler - här är kommunens nya cykeltaxi

  Ljusdals kommuns första el-assisterade cykeltaxi levererades i augusti och kommer att börja användas inom kommunens verksamheter för äldre och personer med funktionsvariation under hösten.

 • Inbjudan till föräldragrupp, ABC - Alla Barn i Centrum

  Ljusdals kommun och Region Gävleborg erbjuder föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år att delta i föräldragrupper. Fyra träffar med start 28 september handlar om att visa kärlek, det dagliga samspelet, att visa vägen och tillämpa ett lugnt föräldraskap samt hur tjat och skäll kan minska.