Granskningsmöte för detaljplan för Hybo 2:63

Välkommen till granskningsmöte för Detaljplan för Hybo 2:63 m.fl. ”skelettplan” vägar inom Hybo stationssamhälle

Ljusdals kommun bjuder in till ett möte för att diskutera detaljplan för Hybo 2:63 m.fl. Välkommen att ställa frågor kring planarbetet och lämna er synpunkt på planhandlingarna.

Inbjudan riktar sig främst till de berörda fastighetsägarna inom Hybo.

Plats: Hybo Bygdegård
Datum: 5 oktober
Tid: 18.00

Klicka på länken nedan för att ta del av alla planhandlingar:
https://ljusdal.se/samhallegator/kommunensplanarbete/pagaendeplaner/detaljplanerpagaende/ovriga