Lunchföreläsning om psykisk hälsa

5 oktober klockan 12-13 föreläser Bo Kåresjö, ordförande i föreningen (H)järnkoll Gävleborg, om psykisk hälsa och om vad du som anhörig, privatperson, vän eller kollega kan göra om någon i din närhet mår dåligt.

Föreläsningen är kostnadsfri och erbjuds under temaveckan Kraftsamling Psykisk Hälsa Gävleborg.

Plats: Kommunhuset, Ljusdalssalen
Dag: 5 oktober
Tid: 12-13

Vi bjuder på smörgås, därför behöver du anmäla dig senast 30 september.
Länk till anmälan: https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=4936ed3ebce6

Arrangörer: Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med föreningsnätverket för psykisk hälsa i Gävleborg, Ljusdals kommun, Region Gävleborg och Svenska kyrkan. Representanter från föreningsnätverket finns på plats och presenterar föreningarnas verksamheter.