Omsorgsnämnden ska utreda möjligheten till höjd habiliteringsersättning

Kommunfullmäktige har bifallit ett medborgarförslag gällande höjd habiliteringsersättning såtillvida att omsorgsnämnden utreder möjligheten till höjd habiliteringsersättning.

Vad är habiliteringsersättning?

Habiliteringsersättning är en skattefri ersättning som en person som deltar i daglig verksamhet kan få. Rätt till daglig verksamhet enligt LSS gäller personer som har en funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett arbete på ordinarie arbetsmarknad.

Habiliteringsersättningen i Ljusdals kommun är i nuläget 22 kronor per timme max sex timmar per dag, enligt tidigare politiskt beslut.