Anna Franzén, äldrekonsulent med sikte på äldres välmående

I juni tillträdde Anna Franzén en nyinrättad tjänst som äldrekonsulent i kommunen. Under hösten börjar hon med uppsökande verksamhet och hembesök hos personer 80 år och äldre, som ännu inte har kontakt med äldreomsorgen. 80-plussare i Los och Hamra är de första som ska erbjudas hembesök.

– Under ett hembesök samtalar vi om hur vardagslivet fungerar och jag berättar om den hjälp och det stöd som Ljusdals kommun erbjuder. Olyckor i hemmet är dessvärre ganska vanligt så jag vill gärna tipsa om hur de vanligaste olyckorna kan undvikas, förklarar Anna Franzén.

Det finns ungefär 800 personer i Ljusdals kommun som är 80 år och äldre och ännu inte har kontakt med äldreomsorgen. Alla ska erbjudas kostnadsfria och frivilliga hembesök.

– Den uppgift jag har som äldrekonsulent är väldig viktig och det känns fantastiskt kul. Jag har fått jättefint bemötande och har redan märkt att det finns ett stort behov av samlad information om vilken hjälp som finns, och hur man enkelt kommer i kontakt med hjälpen, berättar Anna Franzén.

Förutom hembesök kan äldrekonsulenten även träffa föreningar eller andra aktörer som möter äldre.

– Jag hoppas också kunna ordna informationsträffar om aktuella ämnen, exempelvis nätbedrägerier och hur man kan förebygga stroke. Känslan av ensamhet bland äldre är vanligt och under hembesöken kan vi prata om vilka mötesplatser som faktiskt finns där man kan umgås, fika och prata lite, berättar Anna Franzén.