Ny väg i Järvsö får namnet Stenbackavägen

Fyra nya tomter har styckats av från fastigheten Kåsjö 8:5 i Järvsö där en ny lokal väg sträcker sig. Samhällsservicenämnden har under dagen beslutat namnsätta den till Stenbackavägen.

Området som exploateras kallas idag för Stenbacka och namnet Stenbackavägen knyter an till det äldre namnet för platsen. Enligt kommunens riktlinjer för namnsättning av vägar och platser ska i första hand äldre befintliga namn för en plats användas.

För fastigheten Kåsjö 8:5 finns ett positivt planbesked vilket kan leda till att det i framtiden blir nya tomer i området.