Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Kostnadsfri utbildning och workshop för företag i Ljusdals kommun

  Den 5 maj mellan klockan 10-14 bjuds företagare i kommunen in till en gratis utbildning och workshop som leds av strategerna Mikael Botnen Diamant och Carl-Johan Schultz.

 • Spela strandfotboll på Norebadet i sommar

  Norebadet i Ljusdal är en av 15 badplatser i Sverige som tilldelats beach soccer-mål, strandfotbollsmål, genom medel från Svenska Fotbollförbundet via Rörelsefonden. Förutom att alla som vill kan spela strandfotboll ska Ljusdals IF även bedriva sommarlovsaktiviteter på Norebadet.

 • Gestaltningsuppdrag för Ämbarbo förskola tilldelat

  Underrättelse om tilldelning av gestaltningsuppdrag för Ämbarbo förskola. Ljusdals kommun har bjudit in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för skissuppdrag avseende konstnärlig gestaltning på Ämbarbo förskola.

 • IVO riktar kritik mot Ljusdals kommun för bristande medicinsk vård vid kommunens SÄBO

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en nationell tillsyn över den medicinska vården på särskilda boenden för äldre (SÄBO). IVO har granskat och genomfört dataanalyser av journaler från SÄBO i Sveriges kommuner samt gjort enkätundersökningar bland patienter, anhöriga och personal. Under hösten 2022 och våren 2023 fortsätter IVO tillsynen genom inspektioner och beslut för respektive kommun.


 • Samordning av kommunala besöksanläggningar

  Som ett led i att utveckla besöksnäringen har kommunchefen fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda och lämna förslag på en organisation där de kommunala besöksanläggningarna samordnas. Anläggningarna som avses är Loos koboltgruva, Fågelsjö gammelgård, Stenegård i Järvsö, Svedbovallen i Järvsö, Ljusdals Folkpark, Inlandsbanan, Fönebasen och Albert Vikstens författartorp.

 • Arbetsmiljön inom utbildningsförvaltningen

  Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom utbildningsförvaltningen har på uppdrag av kommunchefen utretts av konsultföretaget Public Partner. Den 22 februari offentliggjordes konsultföretagets rapport som redovisar utredningen. Kommunstyrelsen har nu givit kommunchefen i uppdrag att återkomma med förslag på vidare hantering mot bakgrund av rapporten.

 • Val av ordföranden i kommunala råd

  Under dagen har kommunstyrelsen utsett ordföranden till Kommunala pensionärsrådet, KPR, och till Rådet för funktionshinderfrågor, RÅFF. Vidare att rådens arbete ska finansieras med 200 000 kronor per år samt att rådens reglementen ska ses över.

 • Pluggar du heltid på högskola eller universitet? Ta chansen att ansöka om stipendium

  I enlighet med Margareta och Harry Schölins testamente delas stipendier årligen ut till ungdomar från Ljusdals kommun för heltidsstudier på högskole- eller universitetsnivå.

 • Ljusdals kommun medverkar i internationell konferens

  Onsdag den 15 mars inleder European Sustainable Development Network, ESDN, i samarbete med Nordiska ministerrådet och forskningscentret Nordregio en internationell konferens med tema hållbar utveckling. Med på gästlistan återfinns bland andra representanter för Sveriges regering, Europakommissionen - och Ljusdals kommun!

 • Internationella kvinnodagen uppmärksammades i Ljusdals kommun

  Den 8 mars, på Internationella kvinnodagen, bjöd Ljusdals kommun tillsammans med företagare, föreningar och organisationer in till föreläsningar, musik, fika och rörelse.

 • X-trafik informerar: Ändring på linje 58, Ljusdal - Snäre/Hybo - Tjärnelund

  Från och med måndag 13 mars trafikeras Gärdeåsskolan före Stenhamreskolan på linje 58 (Ljusdal, Snäre/Hybo, Tjärnelund) på turen som går från Resecentrum på vardagar klockan 14:05. Hållplatsändringen gäller tills vidare.

 • För jämställdhet och bättre livsvillkor - Internationella kvinnodagen uppmärksammas den 8 mars

  Organisationer över hela världen sluter upp och uppmärksammar den internationella kvinnodagen den 8 mars. Ljusdals kommun tillsammans med föreningar, organisationer och företagare uppmärksammar denna dag med att bjuda in till föreläsningar, musik, fika och rörelse.

 • Nominera till kulturstipendiet 2023

  Ta chansen att nominera någon du tycker gör fina kulturella insatser i vår kommun.

 • Färila simhall öppnar igen

  Torsdag den 2 mars öppnar Färila simhall efter en tillfällig stängning på grund av misstänkta fall av bakterien som orsakar ”badhusfötter”.