Samordning av kommunala besöksanläggningar

Som ett led i att utveckla besöksnäringen har kommunchefen fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda och lämna förslag på en organisation där de kommunala besöksanläggningarna samordnas. Anläggningarna som avses är Loos koboltgruva, Fågelsjö gammelgård, Stenegård i Järvsö, Svedbovallen i Järvsö, Ljusdals Folkpark, Inlandsbanan, Fönebasen och Albert Vikstens författartorp.

Målen för samordningen ska vara:

  • En kostnadseffektiv organisation med tydlig ansvar för kommunens anläggningar för besöksnäring.
  • Ökad integration, samarbete med övrig besöksnäring i kommunen och Hälsingland.
  • Ökad satsning på marknadsföring av anläggningarna.
  • Ökad satsning på att ansöka om projektmedel/offentliga medel.
  • En balans mellan aktiviteter för besökare, ökad attraktionskraft och offentliga medel.
  • Ökad satsning på att underlätta för och stötta de som driver och vill driva verksamhet vid de kommunala anläggningarna.