Arbetsmiljön inom utbildningsförvaltningen

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom utbildningsförvaltningen har på uppdrag av kommunchefen utretts av konsultföretaget Public Partner. Den 22 februari offentliggjordes konsultföretagets rapport som redovisar utredningen. Kommunstyrelsen har nu givit kommunchefen i uppdrag att återkomma med förslag på vidare hantering mot bakgrund av rapporten.