Ljusdals kommun medverkar i internationell konferens

Onsdag den 15 mars inleder European Sustainable Development Network, ESDN, i samarbete med Nordiska ministerrådet och forskningscentret Nordregio en internationell konferens med tema hållbar utveckling. Med på gästlistan återfinns bland andra representanter för Sveriges regering, Europakommissionen - och Ljusdals kommun!

"Halfway to 2030 – Where does Europe stand and how does it move forward?" är rubriken på konferensen som pågår under två dagar i Stockholm.

Linnéa van Wagenen, chef för strategisk och hållbar utveckling, är inbjuden till konferensen som representant för Ljusdals kommun för att berätta om Järvsö - landets första internationellt certifierade turistdestination. Ljusdal är Sveriges enda kommun att bli inbjuden till konferensen.

Dagarna är fyllda med så kallade round table-presentationer där deltagarna väntas diskutera hur det går för Europa i arbetet mot FN:s globala mål som definierats i Agenda 2030.


European Sustainable Development Network, ESDN, är ett nätverk för tjänstemän och andra experter som jobbar för hållbar utveckling i Europa.