Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Bygglovsplikt för solpaneler inom områden klassade som riksintresse av totalförsvaret

  I Ljusdals kommun finns områden som är av riksintresse för totalförsvarets militära del. Riksintressena omges av så kallade påverkansområden. Inom ”påverkansområden för buller eller annan risk” samt ”påverkansområde övrigt” krävs bygglov för att montera solpaneler och solfångare på byggnader som ligger inom detaljplanelagt område.

 • Hinderbana för käpphästar i Signeulsparken

  Låna en käpphäst på biblioteket och prova hinderbanan som finns uppställd i Signeulsparken mittemot Kommunhuset.

 • Nu har Ljusdalsvagnen öppnat

  Placerad i köpingen, mitt emot Tingshuset, hittar du Ljusdalsvagnen som är öppen för synpunkter och förslag gällande Ljusdals köping. ”Gör köpingen ännu bättre” är mottot och genom att finnas på plats både digitalt och i Ljusdals centrum hoppas så många som möjligt ges möjligheten att dela med sig av sina åsikter.

 • Sone Bangers Park i Los har invigts

  Det var många som kom till invigningen av dragspelarens och musikerns Sone Bangers Park i Los under onsdagseftermiddagen. Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) hälsade alla välkomna och losbon Gunnar Högberg höll ett minnestal om Sone. Samhällsservicenämndens ordförande Iréne Jonsson (S) förklarade Sone Bangers Park invigd till tonerna av en fanfar av dragspelaren Göran Persson.

 • Nedriven Prideflagga polisanmäls

  Under natten mot tisdagen har en Prideflagga rivits ned och stulits från den stuga i centrala Ljusdal som under sommaren ska fungera som mötesplats i projektet Gör köpingen ännu bättre, ett samarbete mellan Ljusdal i Centrum och Ljusdals kommun. Ljusdal i Centrum polisanmäler sabotaget.

 • Årets kulturstipendium och kulturdiplom är utdelade

  Efter en konsert med Maja Wreiding och Pär Engman som tonsatt Albert Vikstens dikter delades årets kulturstipendium och kulturdiplom ut i Kojbyn söndagen den 17 juli.

 • Naturkartan – en digital friluftsguide till naturen i Ljusdals kommun

  Nu finns Ljusdals kommun med på Naturkartan, en digital friluftsguide för både mobil och webb. Att vara med på Naturkartan är ett sätt att tillgodose invånarnas önskemål om att hitta ut i naturen och att inspirera till ett rikare friluftsliv.

 • Möt våran andra ambassadör Zhekar

  Zhekar Ibrahim var 17 år när han kom som ensamkommande flykting från Kurdistan till Ljusdal. I dag, 7 år senare, arbetar han som utbildad fritidsledare i Ljusdals kommun och står som grundare till idrottsföreningen ”Ni Vi Ljusdal”.

 • Historisk vandring i Ljusdals centrum

  Under onsdagsmorgonen den 6 juli anordnades en historisk vandring i Ljusdals köping.

 • Ljusdals kommuns visselblåsarfunktion

  Från och med idag går det att göra anmälningar om misstänkta allvarliga oegentligheter eller missförhållanden inom Ljusdals kommuns verksamheter, en så kallad visselblåsning.

 • Ljusdals kommun lanserar ny digital turistbroschyr

  I samråd med Destination Järvsö, kommunens turistbyrå, har den tryckta versionen av turistbroschyren upphört till förmån av en mer hållbar produkt. Nytt inför sommaren är istället den första versionen av en ny digital turistbroschyr där både hitresta turister och den lokala besökaren kan hitta information.

 • Gör köpingen ännu bättre – nytt projekt för Ljusdals centrum

  Ljusdals kommun stöttar centrumutveckling genom projektet ”Gör köpingen ännu bättre” som nu har startats upp. Det planeras pågå under sommarperioden 2022 för att ligga till grund för framtida utvecklingen av kommunens alla delar.

 • Möt vår första ambassadör Frida

  Ljusdals kommun vill visa upp några av våra medarbetare under projekt attraktiva Ljusdal, med syfte att lyfta människan bakom arbetet och visa vår bredd av yrken i kommunen. Först ut är Frida som arbetat i fyra år på Kulturskolan i Ljusdal och beskriver sig själv som en livsnjutare med mycket lust och vilja till att göra saker.

 • Hälsingehambon 2022

  Efter två års pandemiuppehåll är det dags igen - Hälsingehambon är tillbaka!

 • Slottegymnasiet en del i handlingsplanen för Gävleborgs skogsprogram

  Gävleborgs skogsprogram 2021-2030 har tagits fram av Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg. Skogsprogrammet ska bidra till den nationella visionen: ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet, samt till utvecklingen av en växande biokemi”.

 • Gratis sommaraktiviteter på Gärdeåsen

  Tillsammans med LIF, LBK och Fritidsbanken anordnas gratis sommaraktiviteter på fredagar under juli månad vid fotbollsplanen på Gärdeåsen. Aktiviteterna passar barn och unga i alla åldrar och inga förkunskaper krävs.

 • Kommu­nerna tar över ansvaret för boende åt skydds­be­hö­vande från Ukraina

  Från och med idag, 1 juli, börjar den nya lag att gälla som innebär att kommunerna tar över ansvaret för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina.