Slottegymnasiet en del i handlingsplanen för Gävleborgs skogsprogram

Gävleborgs skogsprogram 2021-2030 har tagits fram av Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg. Skogsprogrammet ska bidra till den nationella visionen: ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet, samt till utvecklingen av en växande biokemi”.

För att realisera Gävleborgs skogsprogram 2021-2023 har en handlingsplan nyligen färdigställts. Den innehåller en rad åtgärder och aktiviteter för att bibehålla en hållbarhet i skogen i form av naturvård, naturvärden och klimatpåverkan. En av åtgärderna ska Naturbruksprogrammet på Slottegymnasiet i Ljusdals stå för då de ska arbeta med alternativa skötselmetoder på Ljusdals kommuns mark.

­- Syftet med handlingsplanen planen är skapa jobb och en hållbar tillväxt samtidigt som hållbarhetsmål ska nås, säger Berit Löfgren, Enhetschef för landsbygd och tillväxt, Länsstyrelsen Gävleborg.