Gör köpingen ännu bättre – nytt projekt för Ljusdals centrum

Ljusdals kommun stöttar centrumutveckling genom projektet ”Gör köpingen ännu bättre” som nu har startats upp. Det planeras pågå under sommarperioden 2022 för att ligga till grund för framtida utvecklingen av kommunens alla delar.

Under sommaren förväntas projektet resultera i att Ljusdals kommun gör konkreta åtgärder, som exempelvis att utveckla skyltning, grönytor och andra estetiska val.

- Projektet kommer fungera som en dialog mellan politiker, företagare och medborgare i hela Ljusdals kommun, säger Linnéa Van Wagenen, chef för Enheten för strategisk och hållbar utveckling.

Projektet har skapats för att vidare stötta och utveckla arbetet som Ljusdal i centrum i maj inledde tillsammans organisationen Svenska Stadskärnor, då politiker, företagare och medborgare i kommunen, gjorde vandringar genom köpingen.

Vandringarna genomfördes för att tillsammans upptäcka och reflektera över vilka förbättringar som kan göras i centrum för att skapa en mer inbjudande, tillgänglig och trevlig miljö för såväl boende i kommunen som besökare.
Tre grupper bildades med invånare, politiker och tjänstemän från Ljusdals kommun och blev indelade på följande vis:

• Varumärket/identitet
• Plats och utbud
• Trygghet och tillgänglighet

Projektet går att följa via hemsidan (länk nedan)

På hemsidan kommer även information finnas kring framtida aktiviteter, kopplade till projektet. För att så många medborgare som möjligt ska få chansen att tycka till och komma med idéer om förbättringar finns ett formulär där förslag kan lämnas in.

Relaterade sidor

Kontakt

Linnea Van Wagenen Enhetschef
0651-183 46