Kommu­nerna tar över ansvaret för boende åt skydds­be­hö­vande från Ukraina

Från och med idag, 1 juli, börjar den nya lag att gälla som innebär att kommunerna tar över ansvaret för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina.

Migrationsverket räknar med att 55 000 personer från Ukraina kommer till Sverige under året och att 23 500 av dem behöver hjälp med boende. Utifrån den nya lagen kommer Migrationsverket nu att börja anvisa personer som beviljats tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet till en kommun. Kommunerna har efter anvisning fyra veckor på sig att ordna med boendet.

Syftet är att skapa en jämnare fördelning av boendeplatser över landet.

Läs Migrationsverkets mer utförliga information om den nya lagen och vad den innebär.