Arbetsmarknads- och socialförvaltning

Arbetsmarknad- och socialförvaltningen består av tre verksamhetsområden

  • Arbetsmarknadsenheten
  • Individ- och familjeomsorg
  • Integrationsverksamheten

Förvaltnings­chef

Arbetsmarknads- och socialförvaltning

Arbetsmarknads- och socialchef

Kenneth Forssell

0651-180 00

kenneth.forssell@ljusdal.se