Arbetsmarknads- och socialförvaltning

Arbetsmarknad- och socialförvaltningen består av tre verksamhetsområden

  • Arbetsmarknadsenheten
  • Individ- och familjeomsorg
  • Integrationsverksamheten

Tf. förvaltnings­chef

Arbetsmarknads- och socialförvaltning

Tf. arbetsmarknads- och socialchef

Erik Fundin

0651-180 00

erik.fundin@ljusdal.se