Kommunstyrelseförvaltning

Kommunstyrelseförvaltningen består av tolv verksamhetsområden

 • Ekonomi
 • HR (Human Resources) / Lön
 • Information och kommunikation
 • Inköp och upphandling
 • IT
 • Juridik
 • Kommunkansli
 • Kost och Städ
 • Projektstöd
 • Service, Utveckling och Innovation
 • Säkerhetsfrågor

Kommundirektör

Mikael Björk

0651-180 00

mikael.bjork@ljusdal.se

Områdeschef

Peter Evansson

0651-180 45

peter.evansson@ljusdal.se