Omsorgsförvaltning

Omsorgsförvaltningen består av fem verksamhetsområden

  • Biståndsbedömning
  • Hälso- och sjukvård
  • Socialpsykiatri
  • Stöd och omsorg/LSS
  • Äldreomsorg

Förvaltnings­chef

Omsorgsförvaltning

Omsorgschef

Ingrid Sundström

0651-180 00

ingrid.sundstrom@ljusdal.se