Samhällsserviceförvaltningen

Samhällsserviceförvaltningen består av nio verksamhetsområden:

  • Bibliotek
  • Fritidsenheten
  • Fritidsgårdar/Ungdomsfrågor
  • Gata/Park
  • Kultur
  • Miljöenheten
  • Plan och Bygg
  • Räddningstjänst
  • Slottehubben

Förvaltnings­chef

Samhällsservice­förvaltning

Samhälls­erviceschef

Lasse Norin

0651-180 00

lasse.norin@ljusdal.se