Kontakta oss - Kommundirektör & förvaltningschefer

Kommundirektör

Mikael Björk

0651-180 00

mikael.bjork@ljusdal.se

Förvaltnings­chef

Omsorgsförvaltning

Omsorgschef

Ingrid Sundström

0651-180 00

ingrid.sundstrom@ljusdal.se

Förvaltnings­chef

Samhällsservice­förvaltning

Samhällss­erviceschef

Lasse Norin

0651-180 00

lasse.norin@ljusdal.se

Tf. förvaltnings­chef

Utbildnings­förvaltning

Linnéa Van Wagenen

0651-180 00

linnea.van.wagenen@ljusdal.se

Tf. förvaltnings­chef

Arbetsmarknads- och socialförvaltning

Tf. arbetsmarknads- och socialchef

Erik Fundin

0651-180 00

erik.fundin@ljusdal.se