Utbildningsförvaltning

Utbildningsförvaltningen består av fem verksamhetsområden:

  • Förskola och barnomsorg
  • Grundskola
  • Gymnasieskola
  • Särskola
  • Vuxenutbildning

Tf. Förvaltnings­chef

Utbildnings­förvaltning

Tf. Skolchef

Mikael Björk

0651-180 00

mikael.bjork@ljusdal.se