Regionalt och internationellt samarbete

Samarbetspartners för internationellt och regionalt arbete i Ljusdals kommun

Betydelsen av internationellt arbete

Ökad internationell kompetens och erfarenhetsutbyten ger förutsättningar för kommunens verksamheter att utvecklas och växa. Ljusdals internationella arbete ska skapa mervärde för medborgare och företag i kommunen samt bejaka internationella kontakter.

Fred, säkerhet, miljöarbete, solidaritet och relationer mellan människor och organisationer ska stärkas. Människor från olika kulturer välkomnas att flytta till Ljusdals kommun. Öppenhet befrämjar demokrati, utveckling och kreativitet och motverkar antidemokratiska krafter.

Det finns ett stort behov av samverkan och kraftsamling för ökad internationalisering. Genom att studera andra länder kan vi med nya ögon se på vår egen kommuns olika verksamheter.

Ljusdals kommuns internationella arbete

Företag, föreningar, bolag och kommunala verksamheter verkar redan idag på den internationella arenan. Detta har bland annat lett till ökad insikt om hur andra länder löser sina problem och ser nya möjligheter.

I kommunens arbete med att uppfylla de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030) finns också en internationell dimension. Ett exempel på det är Slottegymnasiets arbete med internationell praktik via Erasmus+-programmet: