Kris och säkerhet

Bild på en grupp människor

Samhällets krishantering ingår i ett system som omfattar både kriser i fredstid och höjd beredskap eller krig.

Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden behåller ansvaret även om en allvarlig kris skulle inträffa. Vid en extraordinär händelse kan kommunens aktivera krisledning på olika nivåer, för att samordna arbetet och avlasta ordinarie verksamheter.

Säkerhetschef

Josefin Jarlheden
0651-187 28
josefin.jarlheden@ljusdal.se

Tillförordnad informations­chef

Sara Jerfsten
0651 - 183 91
sara.jerfsten@ljusdal.se