Meny
Sök

Kris och säkerhet

Bild på ett vattenkraftverk i Ljusnan

Samhällets krishantering ingår i ett system som omfattar hela hotskalan, både kriser i fredstid och höjd beredskap eller krig.
Verksamhetsansvaret gäller alltid. Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden behåller ansvaret även om en allvarlig kris skulle inträffa.

Först när krisen inte kan hanteras med normal organisation kan krisen ledas av kommunens krisledning och krisledningsnämnd.

Säkerhets­samordnare

Olle Björk
0651-180 25
070-696 80 25
E-post Räddningstjänsten

Säkerhetschef

Josefin Jarlheden
0651-187 28
072 - 469 99 93
josefin.jarlheden@ljusdal.se

Tillförordnad informations­chef

Sara Jerfsten
0651 - 183 91
sara.jerfsten@ljusdal.se

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320