Adress & kontaktinformation

Telefon
0651-180 00 (Kontaktcenter)

E-post
kommun@ljusdal.se

Besöksadress
Kommunhuset
Norra Järnvägsgatan 21
Ljusdal

Postadress
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Kommunkansliet

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

0651-180 00 (Kontaktcenter)
0651-183 77 (fax)

kommun@ljusdal.se