Lagar och styrdokument

Svartvit bild på böcker i en bokhylla

Här hittar du information om bland annat allmänna bestämmelser, lokala föreskrifter och ordningsregler samt taxor och avgifter. Men du kan också få svar på vanliga frågor om juridik. Till exempel om allmänna handlingar, myndighetsutövning och dataskyddsförordningen.