Bygglov och byggregler

Processkede för bygglov och anmälan

  (Klicka på bilden för att förstora den)

Plan och Bygg kommer du i kontakt med om du ska söka bygglov, göra en an­mälan eller söka strandskyddsdispens. Det kan gälla uppförande av ny byggnad, om- och tillbyggnad, eldningsanläggning, ändrad mark- och lokal­användning eller byggande inom strandskyddat område.

För att vi ska kunna ge dig bästa service, boka in ditt besök i förväg genom att kontakta oss.

Handläggningstiden är 10 veckor (gäller komplett ärende).