Textversion av bild: Ansökan - Bygglov - Startbesked

1. Bygglovsansökan
Vid komplett ansökan är handläggningstiden tio veckor till bygglov. För att få börja bygga krävs startbesked. Det ges fyra veckor efter bygglovet.

2. Ärendeberedning
Nu granskas din ansökan. Om din ansökan inte är fullständig måste kompletteringar begäras in. Därefter görs en ny granskning. Du vinner tid med en komplett ansökan från start.

3. Handläggning
Översyn av energi, vatten, avlopp med mera. Besök på plats. Underrättelse av grannar med flera.

4. Bygglov beviljas
Ett beslut innebär att din ansökan är godkänd. Du får bygglovet beviljat. Därefter följer en period av 4 veckor innan du får börja bygga, det vill säga till det datum du fått startbesked. I den perioden ingår ex. överklagandetid om 28 dagar. Allt enligt plan- och bygglagen.

5. Startbesked
Nu får du börja med ditt bygge! Startbeskedet är giltigt i två år.