Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på högst 15 m², även uppföra attefallshus utan bygglov. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Den högsta höjden från mark till nock får vara 4 meter. Du kan bygga flera attefallshus men alla attefallshus som du har byggt på tomten får vara högst 30 m² tillsammans. Om du vill uppföra ett attefallshus närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs berörda grannas medgivande för att du ska få bygga attefallshuset utan bygglov.

Reglerna för attefallshus är menade att användas när detaljplanen inte medger ytterligare byggnationer på den aktuella tomten. Attefallshus prövas inte mot detaljplanen. 

Innan du börjar bygga måste du invänta startbesked från kommunen.

Bygga nära riksväg och järnväg

Om attefallshuset ska placeras närmare riksväg eller järnväg än 30 meter krävs tillstånd från länsstyrelsen. Tillståndet från länsstyrelsen ska bifogas till kommunen innan startbesked kan ges.

Vad får ett attefallshus användas till

Attefallshuset kan inredas som självständig bostad som får användas både som fritidsbostad och permanentbostad. I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda attefallshuset som komplementbyggnad, det vill säga som till exempel uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus.

Bygglov­handläggningen

bygg@ljusdal.se

0651 - 18 000

E-tjänster och blanketter