Bygglov och byggregler

Text

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

  • Bygglov Innan du bygger måste du ofta ansöka om bygglov, t.ex. för nybyggnad, tillbyggnad och för vissa andra ändringar av byggnadens yttre utseende. Läs mer om bygglov och vad en komplett ansökan ska innehålla i checklista för bygglovsansökan , 94 kB..
  • Anmälan om byggnadsåtgärd Vissa byggnationer, som inte kräver bygglov, kan i stället vara anmälningspliktiga, till exempel vissa rivningsåtgärder, ändring av planlösning, eldstäder eller uppförande av attefallshus. Läs mer om hur du gör en anmälan om byggnadsåtgärd.
  • Förhandsbesked Innan en omfattande projektering kan du begära ett förhandsbesked och få bindande besked om en byggnadsåtgärd kan tillåtas på en viss plats. Om du vill bygga nytt på mark som inte är avstyckad till färdig tomt, kan du också börja med att söka förhandsbesked.
  • Strandskydd I Sverige gäller strandskydd vid havet, insjöar och vattendrag. I Ljusdals kommun gäller ett generellt strandskydd vid alla vattendrag och omfattar land- och vattenområdet 100 meter från strandlinjen. Läs mer om strandskydd och utvidgat strandskydd.
  • Strandskyddsdispens Att bygga inom strandskyddat område kräver dispens. Om du har ett särskilt skäl kan du få dispens från strandskyddet.