Studie- & yrkesvägledning - Grundskola

Vad kan studie- och yrkesvägledaren hjälpa till med?

Vårt huvudsakliga mål är att hjälpa eleverna att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Inom studie- och yrkesvägledningen i Ljusdals kommun strävar vi efter att uppnå en "röd tråd" genom skolåren. Det innebär att de aktiviteter som vi genomför med eleverna syftar till att de ska bli självständiga individer som är säkra på de utbildnings- och yrkesval som de senare ska göra. Lika viktigt är det också att eleverna är medvetna om vilka utbildnings- och yrkesval de samtidigt väljer bort.

Som studie- och yrkesvägledare (SYV) så hjälper vi eleverna med:

  • att utreda och klargöra sin situation
  • att komma fram till vad de är bra på och vad de vill göra i framtiden
  • att se om om det finns några hinder för deras uppsatta mål
  • att få information om olika utbildningar som kan vara aktuella
  • att få veta mer om behörighet och betyg
  • omvärldskunskap, till exempel prao

Kristina Ottehed - vägledare på följande skolor:
Stenhamreskolan, Tallåsens skola.
0651-182 20
070-190 63 58
kristina.ottehed@ljusdal.se

Sara Karlsson- Jerfström - vägledare på följande skolor:
Färila, Los skola.
0651-76 15 05
Till arbetsgivare som vill erbjuda PRAO-platser: sara.karlsson@edu.ljusdal.se
https://hejframtidsval.se/

Mia Rosell - vägledare på följande skolor:
Järvsö skola
0651-187 11
070-190 28 99  
mia.rosell@edu.ljusdal.se

Välkommen att kontakta oss om ni har frågor som rör studie- och yrkesval.