Läsårstider

Läsåret 2022/2023

Vårterminen 2023
Grundskolan och Grundsärskolan:
Onsdag 11 januari - torsdag 8 juni

Gymnasiet:
Onsdag 11 januari - fredag 9 juni

Lovdagar:
Sportlov 6 - 10 mars (fem dagar vecka 10)
Påsklov 11 - 14 april (fyra dagar vecka 15)
Fredag 19 maj
Tisdag 6 juni (Nationaldagen)

Totalt för läsåret Grundskolan och Grundsärskolan 180 skoldagar
(höstterminen 88 dagar, vårterminen 92 dagar)

Grundskolan och Grundsärskolan har därutöver två rörliga studiedagar att fördela ut under läsåret vilket då blir 178 skoldagar

Gymnasieskolan 181 skoldagar
(höstterminen 88 dagar, vårterminen 93 dagar)

Gymnasiet har därutöver tre rörliga studiedagar att fördela ut under läsåret vilket då blir 178 skoldagar

 

Läsåret 2023/2024

Skolår för eleverna:

Höstterminen 2023 Samtliga skolor:
Måndag 21 augusti – Torsdag 21 december

Lovdagar: Höstlov 30 oktober – 3 november (fem dagar vecka 44)

Vårterminen 2024 Grundskolan :
Onsdag 10 januari – Torsdag 13 juni

Gymnasiet:
Onsdag 10 januari – Fredag 14 juni

Lovdagar: Sportlov 4 – 8 mars (fem dagar vecka 10)
Påsklov 2 – 5 april (fyra dagar vecka 14)
Onsdag 1:a maj

Fredag 10 maj

Torsdag 6 juni (Nationaldagen)

Fredag 7 juni

Totalt för läsåret Grundskolan 180 skoldagar (höstterminen 84, vårterminen 96)

Grundskolan har två rörliga studiedagar för lärarna/två rörliga lovdagar för eleverna att fördela ut under läsåret, vilket då blir 178 skoldagar totalt för läsåret.

Gymnasieskolan 181 skoldagar (höstterminen 84, vårterminen 97)

Gymnasiet har tre rörliga studiedagar för lärarna/tre rörliga lovdagar för eleverna att fördela ut under läsåret vilket då blir 178 skoldagar totalt för läsåret

 

Skolavslutning

Datum och tid för skolavslutningar på de respektive skolorna meddelas i slutet av maj varje år.