Barn- och elevförsäkring

Ljusdals kommun har tecknat nytt Kollektiv olycksfallsförsäkring med försäkrings­bolaget Svedea till och med 31 december 2022.
Försäkringsnummer 5494879
Försäkringen gäller från och med 1 januari 2021 till och med 31 december 2022.
För elever som går ut grund- eller gymnasieskola gäller försäkringen till och med 1 september det år eleven går ut skolan.

Enklaste sättet att anmälan en skada är direkt via skadeformuläret på Svedeas hemsida,
www.svedea.se/gruppforsakringar/kommunolycksfall.
På svedeas hemsida hittar du även skadeblanketter och annan skaderelaterad information. Har du inte möjlighet att anmäla skadan online går det bra att kontakta dem via telefon, mejl eller post.
Svedeas skadeavdelning är öppen vardagar 8 -17 (vid akuta skador övrig tid når du skadejour på samma nummer).
Telefonnummer: 0771-160 199
Mejl: skadorforetag@svedea.se
Postadress:
Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

Försäkringen gäller under HELTID för:
• Elever i grund/gymnasieskola inkl friskolor
• Elever i grundsärskola
• Elever i Särvux
• Barn i förskoleklass
• Elever folkbokf i Ljusdals kommun som studerar i annan kommun inkl friskolor
• Barn i barnomsorgen
• Boende på vård och omsorgsboende
• Barn och ungdom i familje/fosterhem inkl jourhem
• Barn och ungdom i stödfamilj, korttidsvistelse och korttidsboende
• Ungdom placerad i kontaktfamilj
• Stödboende IFO