Tillfällig övernattning i skolor och liknande lokaler

När någon ska sova över i lokaler som inte är avsedda för övernattning vilar ansvaret för denna verksamhet på uthyraren och hyresgästen.

Det är viktigt för Räddningstjänsten att ha kännedom om detta för att trygga säkerheten vid händelse av brand.