Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt SRVFS 2004:3 allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är det skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras.

Men vad innebär det? Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) hemsida.