Anmäl majbrasa

Anmäl om du ska elda på Valborg

Inför Valborgsmässoafton den 30 april är det viktigt att ha koll på vad som gäller om du tänker anordna en valborgsmässoeld.

Vi vill gärna att den som ansvarar för valborgsmässoelden anmäler det till oss på Räddningstjänsten i formuläret här nedan

Information till den som ansvarar för valborgsmässoelden

  • Eldning sker på egen risk
  • Släckmaterial t ex vattenkannor, hinkar eller slang skall finnas tillgänglig
  • Ansvarig person skall på plats bevaka tills elden brunnit ut
  • Eldning bör inte ske vid stark blåst eller torka
  • Endast trädgårdsavfall såsom kvistar, grenar och omålat virke är tillåtet att elda
  • Se till att inte röken medför någon olägenhet för omkringboende
  • Platsen skall städas upp efteråt
Ansvarig person * (obligatorisk)
Ansvarig person