113 13

Information vid olyckor och kriser

Du kan ringa 113 13 för att få information vid allvarliga olyckor eller kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, större trafikolycka, en epidemi eller översvämning.

Du kan också ringa numret för att själv lämna information.

Viktiga telefonnummer

112
Nödnummer att ringa vid fara för liv, egendom och miljö

114 14
Polisens nummer för ärenden som inte är akuta

1177
Sjukvårdsupplysning

113 13
Informations­nummer vid större olyckor och kriser i samhället

Relaterade sidor