Taxor och avgifter

Taxa för tillsyn
Taxa för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) samt tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).

Grundavgift 1000 kronor.

Varje påbörjad timme debiteras med 600 kronor.

Har du frågor rörande taxor och avgifter tar du kontakt med personerna i kontaktrutan.

Kontakta oss

Sotning och brandskyddskontroll
Peter Nystedt
0651-180 21
070-608 21 22

Tillsyn
Olle Björk
0651-180 25
070-696 80 25

E-post Räddningstjänsten