Utbildningar

Räddningstjänsten utbildar varje år cirka 1000 kommuninvånare i brandskydd och första hjälpen. Utbildningsverksamheten är en viktig del i räddningstjänstens arbete. Vi vill göra kommun­invånarna medvetna om olycksrisker och på vilka sätt man kan skydda sig mot olyckor. Med utbildning får man dessutom kunskap om hur man ingriper om en olycka inträffar.

Räddningstjänsten erbjuder utbildningar riktade både till barn och vuxna. Vissa utbildningar är företagsanpassade till kundens behov och förutsättningar. Vissa utbildningar sker helt i egen regi, andra sker i samarbete med Brandskyddsföreningen Gävleborg.

Utbildnings­ansvarig

Olle Björk
0651-180 25
070-696 80 25
E-post Räddningstjänsten