Familjerådgivning

Hos familjerådgivningen har par möjlighet att samtala om svårigheter i sin relation och tillsammans med en familjerådgivare söka lösningar. Alla par, med eller utan barn, är välkomna till familjerådgivning.

Samtalen kan till exempel handla om:

  • Någon känner sig sårad eller sviken.
  • Vi kan inte prata med varandra.
  • Vi bråkar jämt.
  • Vart tog känslorna vägen?
  • Vi kanske ska skiljas eller separera.

Familjerådgivningen kan vara ett stöd för er att i lugn och ro samtala om det som känns svårt, hitta vägar till förändring och få möjlighet att bättre förstå er själva och varandra. Familjerådgivningens mål är att nå människor i ett tidigt skede och att underlätta för parens hälsa samt eventuella barns livsmiljö och uppväxtvillkor

Tidsbokning och besöksadress
För att komma till familjerådgivningen behöver du boka tid. Familjerådgivningen i Ljusdal ligger på Hotellgatan 17.

Samtalslängd och kostnad
Varje samtal/besök tar cirka 1-1½ timme och kostar 100 kronor. Du har rätt till tolk vid behov.

Tystnadsplikt, dokumentation och anonymitet
All kontakt med familjerådgivningen är frivillig. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Tystnadsplikten bryts om vi får veta att barn utsätts för fysisk eller psykisk misshandel eller sexuella övergrepp. Vi är då skyldiga att anmäla det till socialtjänsten.

Ni har möjlighet att vara anonyma.

Samarbetssamtal
Via Familjerätten anordnas samarbetssamtal mellan separerade föräldrar/vårdnadshavare som behöver hjälp att komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

Föräldrar/vårdnadshavare som i första hand behöver bearbeta sin vuxenrelation vänder sig till familjerådgivningen.

Råd och stöd i rollen som förälder eller vårdnadshavare
Behöver du råd och stöd i föräldra- eller vårdnadshavarrollen kan du vända dig till Familjeteamet.

Kontakt

Familjeråd­givning
Jonas Galfvensjö
070-220 89 64

Familjerätts­sekreterare
Individ- och familjeomsorgen
0651-180 00 (växel)